Твій горіх

Блог

Ця стаття була написана за
матеріалами презентації Івана
Юкала на семінарі, темою якого
були сучасні технології вирощуван­
ня горіхоплідних культур (відбувся
25 травня 2018 р. у с. Лісове Барсь­
кого р­ну Вінницької обл. на базі
ФГ «Єфрем»).
Стаття передрукована із журналу «Пропозиція»